شوریجات

ترشی سیر مروارید 750 گرم شیشه توکل

339,000 ریال
افزودن به سبد خرید

ترشی فلفل سوزنی 670 گرم بیژن

274,000 ریال
افزودن به سبد خرید

خیار شور خاردار 1500 گرم صالحی

430,000 ریال
افزودن به سبد خرید

خیار شور درجه یک 1500 گرم صالحی

469,000 ریال
افزودن به سبد خرید

خیار شور درجه یک 650 گرم پیک

389,000 ریال
افزودن به سبد خرید

خیار شور درجه یک 680 گرم مهرام

334,000 ریال
افزودن به سبد خرید

خیار شور سوپر ویژه 660 گرم پارس ورمیو

580,000 ریال
افزودن به سبد خرید

خیار شور سوپر ویژه 670 گرم دوشل

459,000 ریال
افزودن به سبد خرید

خیار شور شیشه معمولی 680 گرم بیژن

279,000 ریال
افزودن به سبد خرید

خیار شور ممتاز 4000گرم یک و یک

1,188,000 ریال
افزودن به سبد خرید

خیار شور ویژه 670 گرم دوشل

409,000 ریال
افزودن به سبد خرید

خیارشور درجه یک 680 گرم تیمچه

299,000 ریال
افزودن به سبد خرید